Daglejren At være daglejer i Sundkøbing

OBS Forløbet er under revurdering og vil blive ændret til sæson 2019. Priser og varighed kan derfor blive ændret.
Information vil blive lagt her på hjemmesiden, så snart vi er klar med det nye tilbud

Oplev hvordan det var at være daglejer i middelalderen.
På egen krop mærker eleverne, hvordan livet i middelalderen kunne være.
Eleverne bliver iklædt middelalderdragter og bliver med ét slag sendt 610 år tilbage i tiden.

Forløbet fungerer som en form for rollespil, hvor eleverne lærer om middelalderens verden gennem de oplevelser, udfordringer og erfaringer, de gør sig under forløbet.

OBS: understøtter kravet om 45 minutters motion og bevægelse i gennemsnit om dagen.

Praktisk info:

Undervisningen foregår fra kl. 09.00-15.00 fra mandag til fredag. Vi modtager hold fra 15-28 elever.
Man kan være i daglejerskole fra en til fem dage. Vælges der flerdagsforløb, er der mulighed for at overnatte i daglejeren.
For spørgsmål og booking kontakt: Tina Scheel: tina@middelaldercentret.dk, tlf.: 54 86 19 34

Priser:
Lejerskole 215 kr./elev/dag (15-28 deltagere), 2 lærere gratis.
Overnatning i forbindelse med lejerskole: 40 kr./elev/nat

 

Titel Daglejr – en dag i middelalderen 3.-9. kl.
Beskrivelse Lev i middelalderen for en dag, som daglejer.
Oplev på egen krop, hvordan det var at være barn i middelalderen.
Klassen bliver opdelt i piger og drenge, da arbejdsopgaverne var kønsbestemte.
Alle bliver klædt i datidens dragter og sættes tilbage til året 1406.Forløbet fungere som et rollespil, hvor eleverne lærer om middelalderens verden gennem de konkrete erfaringer, de får under opholdet.
Der tales derfor ikke så meget om, hvorfor man gjorde sådan og sådan, men det bliver indlært via indlevelse og oplevelse. Ved at se, røre, føle og mærke på egen kropDet er derfor vigtigt, at I hjemmefra har snakket om middelalderen som periode og hvad Middelaldercentret er.Der er forberedelseshæfte og forslag til mulige opgaver før og efter besøget.Daglejren kan være et flerdages lejerskole forløb, hvor der er mulighed for overnatning i daglejren.

Lærerne vil ligeledes blive inddraget i rollespillet.

Fælles mål

Historie:

Kompetencemål:

Kronologi og sammenhæng:
Eleverne får indblik i tidligere tiders familiemønstre og fællesskaber og kan snakke om og diskutere forskelle mellem levevilkår i middelalderen og nu. Eleverne får indblik i middelalderens samfund og kan diskutere og sætte ord på de oplevelser, de har haft.

Livsgrundlag og produktion:
Eleverne får indblik i forskellen på levevilkår i middelalderen og nu. De indgår i værkstedsaktiviteter, der afspejler middelalderens produktionsformer.

Historiebrug – historiske scenarier:
Eleven får praktisk erfaring og indsigt i historie, ved at leve i middelalderen en dag. Gennem oplevelserne, kan eleven fortælle om og reflektere over forskelle og ligheder på dengang og nu. Eleven får middelalderen ind gennem huden, og oplever på egen krop, hvordan verden har forandret sig på 610 år.

Alt efter hvor meget forberedelse I gør, kan kildearbejde også inddrages.

Faglige læringsmål Eleven kan via oplevelser på egen hånd, undersøge, diskutere og formidle budskaber ved brug af faglige ord og begreber. Eleven kan sætte ord på kronologisk udvikling og på historiebegrebet. Eleven kan identificere genstande, begreber og sætte ord på disse oplevelser. Samtidig får eleven en sproglig forståelse for hvordan sproget har udviklet sig fra middelalderen til i dag.
Øvrige læringsmål Det er Middelaldercentrets mål, at fremme og udbrede kendskab og interesse for historien gennem scenarier, der sætte eleven i forbindelse med alle kroppens sanser og aktivere en nysgerrighed for læring og samfundsforståelse.

Lærervejledning med forslag til undervisning før og efter besøget på Middelaldercentret: Lærervejledning (PDF)
Til undervisningsforløbet er udarbejdet undervisningsmaterialet “Historien om Middelalderen” (PDF)