Herberget

I 2011 fik Middelaldercentret mulighed for at købe et rekonstrueret middelalderligt pakhus. Det kom fra ”Salvestaden” i Kalmar, et nu lukket middelaldercenter. Huset er tegnet af samme arkitekt, der står for de fleste af Middelaldercentrets huse.

Huset er en rekonstruktion af et oprindeligt middelalderhus fra Kalmar, Henrik Lassans pakhus. Det er lavet som et langhus; et seks fags langt bindingsværkshus på ca. 5,5 x 11 meter i to stokværk.

Huset er rejst på Sundkøbings torv, hvor der før stod en rejsestald.

På 1. Salen er et herberg; altså et middelalderligt ”hotel” for tilrejsende gæster, for eksempel pilgrimme.
Herberget hedder Skt. Gertruds herberg, hun var helgen for de vejfarende.

Der er seks senge i herberget, med plads til to personer i hver seng. De logerende sov sammen i sengene også selvom de ikke nødvendigvis kendte hinanden. Der er også et langbord med bænke, hvor de logerende kan spise mad og få sig et spil terninger.

Det er Sundkøbings Købmand, der ejer huset og som styrer herberget og lejer boderne i stueetagen ud. Han planlægger at bygge en bolig samt et bageri på grunden bag huset.