Kirkeprojektet - At bygge en middelalderkirke

At bygge en kirke er ikke noget, man sådan lige gør. Det kræver research, forskning, granskning af kilder og arkæologiske fund, opmålinger, tegninger og indsigt i middelalderens håndværk.
Derfor er kirken på Middelaldercentret endnu blot et fundament. At bygge en kirke med de oprindelige håndværk og arbejdsmetoder kræver et stort forarbejde og det tager lang tid før, man når til et punkt, hvor selve bygningen begynder at rejse sig fra jorden.
Der skal undersøges, hvordan man lavede teglsten, hvor man fik mørtlen fra – og inden mørtlen, hvor kalken til mørtlen kom fra. Produktionsmetoder skal afprøves og effektiviseres, både for at håndværkerne kan få de materialer, de har behov for til byggeriet, men også fordi de gamle håndværk er på vej i glemmebogen. De skal genopfriskes og genindføres i kirkebyggeriet på Middelaldercentret.

I et kirkebyggeri er der involveret mange forskellige typer håndværk:
Teglbrænder, kalkbrænder, smed, tømrer, snedker, maler, glarmester, bronzestøber, klokkestøber og skrædder samt mange andre småhåndværk.

Middelaldercentret har selv afprøvet og forsket i fremstilling af munkesten, kalk og mørtel, og der er i samarbejde med Aarhus Universitet støbt en kirkeklokke. Dette vil Middelaldercentret fortsætte med gennem hele processen, og der vil blive hentet viden ind fra andre steder. Blandt andet har Frank ”Bonderøven” Erichsen deltaget i kalkbrændingen, da han tidligere har eksperimenteret med dette på sin gård på Djursland.
Projektet er lige dele vidensdeling, forskning, formidling og læreringsproces.

Sundkøbing kirkes forbillede
Der er ganske mange kirker, der kunne bruges som model for Middelaldercentrets kirke. Valget faldt dog på Kippinge Kirke, på Nordfalster. Kippinge Kirke er ombygget af flere omgang, men de gotiske dele er ganske velbevarede og danner rammen for den rekonstruktion, som Middelaldercentret vil lave. Kirken vil blive opført som den så ud omkring år 1400 og vil have murede hvælv over skibet.

Fokus er på arbejdsprocessen og ikke kun på det færdige resultat. Derfor forventes det også, at kirken først står færdig om cirka 10 år. Der lægges vægt på processen, samarbejde mellem fagfolk, professionelle og frivillige. Formidlingen af arbejdsprocesser og håndværk er der essentielle. En lang byggeperiode er en fordel i et projekt som dette, hvor vidensdeling er i fokus.

Der er derfor god mulighed for at følge et middelalderligt kirkebyggeri på tæt hold de næste mange år, og der vil fra sæson til sæson ske en udvikling.

Formidling vil være i højsædet, og der vil både blive lavet film, skrevet artikler samt holdt foredrag og omvisninger om byggeriet gennem hele arbejdsperioden.