Krudt og kanoner Projekt om fremstilling af middelalderligt krudt

Siden 2002 har en gruppe af forskere arbejdet med at fremstille og forske i fremstillingen af krudt efter middelalderlige opskrifter. De senere år har gruppen koncentreret sig om at forske i kanoner.

Dette har ført gruppen til både Island og Indien, hvor der er hentet svovl og set på fremstilling af saltpeter.

Gruppen består af forskere fra hele verden, der samles om dette emne på Middelaldercentret, for at udveksle erfaringer, ideer og udføre eksperimentel arkæologiske forsøg. Forsøgene udføres i Sundkøbing, med de remedier man havde til rådighed i middelalderen. Dette gøres for at få så korrekte resultater som muligt.

I 2018 blev de indledende forsøg til at støbe en bronzekanon gjort. Forsøget fortsatte i sæson 2019 og i 2020, hvor der foretogs skydetest.
Dette er der kommet en rapport ud af. Den kan læses her: HO rapport

 Billede fra skydeforsøg på Oksbøl skyde- og øvelsesterræn sommer 2020

Mange af forsøgene og forskningen er ligeledes publiceret via Middelaldercentrets youtubekanal og i Nyhedsbladet.