Job

Her slår vi ledige stillinger op.


Jobtræningskoordinator med forvaltningsansvar

Middelaldercentret søger en person med erfaring, kendskab og lyst til at arbejde med borgere i jobtræning. Middelaldercentret har et samarbejde med Guldborgsund kommune, hvor vi indgår i et projekt, der tilbyder aktivering til borgere i jobtræning.

Vi søger en person, der kan stå for det administrative, koordinering af arbejdsopgaver for de ledige, give dem en oplevelse af at være en del af en arbejdsplads, samt også varetage nogle forvaltningsopgaver.

Arbejdsopgaverne vil hovedsageligt bestå af at modtage nye borgere i jobtilbud, koordinerer deres arbejdsopgaver og hverdag i samarbejde med chefforvalteren samt afrapportering og koordinering med Guldborgsund kommune samt løbende dialog med den enkelte borger.

Der vil ligeledes være opgaver af forvaltningskarakter såsom vedligehold, grønne områder, håndværksmæssige opgaver osv.

En håndværksmæssigbaggrund kan være en fordel.

Vi forventer at du:

  • Har arbejdet med mennesker før og har mod på at gøre det igen
  • Har hænderne skruet ordentligt på – måske en baggrund som håndværker men det er ikke en forudsætning
  • Kan lide at arbejde i et alsidigt miljø, hvor mange forskellige mennesker færdes dagligt
  • Kan lide at motivere og engagere mennesker til at yde en indsats
  • Har forståelse for den enkelte borgers udfordringer og har lyst til at hjælpe folk videre i systemet
  • Har forståelse for Middelaldercentrets koncept, og har lyst til at være medvirkende til, at vores gæster har en god oplevelse

Vi tilbyder:

  • En stilling, hvor du får mulighed for at hjælpe mennesker
  • En helt speciel arbejdsplads, hvor dagene er meget varierende alt efter sæson
  • En arbejdsplads, hvor der ikke er langt fra tanke til handling

Timetal: 37 timer/ugen
Løn: efter overenskomst og kvalifikationer

Om Middelaldercentret:

Middelaldercentret er et arkæologisk frilandsmuseum i Nykøbing F., med fokus på dansk middelalder omkring år 1400. Her er opført et udsnit af en fiktiv middelalderlig købstad, Sundkøbing, opbygget efter skriftlige kilder og arkæologiske fund. Det man normalt ser bag montre på museerne, ses her brugt til deres oprindelige formål og det er tilladt at røre.

Middelaldercentret er en attraktion, der tilbyder en tidsrejse tilbage til middelalderen. Man kan gå gennem købstaden, opleve ridderturneringer og den store kastemaskine, bliden. Her er ingen skilte eller apps; viden opnås i samtale med byens borgere, der klædt i rekonstruerede middelalderdragter, formidler livet i byen.
Middelaldercentret er ligeledes et eksternt læreringsmiljø, der udbyder undervisningsforløb til skoler og institutioner, hvor eleverne får mulighed for at få historien helt ind under huden.

Vi er 7 fuldtidsansatte, 5 sæsonformidlere, 2 fleksjobbere, 150 aktive frivillige og et stort antal langtidsledige.

Kontaktperson
Direktør Roeland Paardekooper
Mobil: 93101029
Email: roeland@middelaldercentret.dk