Middelalderbyen Vi er i det herrens år... - En særlig formidlingsform

Middelaldercentret har valgt en formidlingsform, der kaldes levende formidling eller førstepersons formidling.

Det betyder, at de personer den besøgende møder i Sundkøbing, optræder som personer, der levede i middelalderen. De lever i den tid, der i 2018 kaldes middelalderen, men i 1408 er det blot nutid. Det betyder, at byens borgere ikke siger ”i middelalderen gjorde man sådan og sådan”, men i stedet ”Her i 1408 er det skik og brug at gøre…”

Det er totalteater, hvor ingen replikker er givet, og hvor de besøgende skal være med på ideen og ikke forvente, at byens borgere kan svare på spørgsmål om, hvornår Middelaldercentret startede eller om de ved noget om, hvordan man syede tøj. I så fald vil de nok henvise til skrædderne.
Men hvis den besøgende spørger rigtigt, kan man få en guldgrube af viden om middelalderen fra første hånd.

Middelaldercentrets ansatte og frivillige er alle uddannet i denne disciplin og har en stor viden om middelalderen, som de formidler via levendegørelsen. En unik oplevelse for hele familien, hvor I kan se, røre og lugte middelalderen på egen krop.

I købstaden Sundkøbing vises et billede af dagligdagen, og på turneringsbanen viser vi datidens yndlingssport: ridderturneringerne!
Alt ved ridderturneringerne, bliderne og andre demonstrationer vi laver, er velundersøgt og dokumenteret arkæologisk og historisk, og det er således en unik måde at opleve og lære, mens man bliver underholdt.

Ingen skilte:
Lige som der ikke er forklarende skilte i nutiden, var der det heller ikke i middelalderen. Har du spørgsmål om husene, livet eller noget andet, så tag en snak med byens borgere. Alle vil gerne berette om deres håndværk, købstaden og hverdag.

I Sundkøbing Byskov, hvor Teknologiparken og Den Magiske Skov ligger, er der forklarende skilte.