Bestyrelsen

Michael Bang, Direktør, CELF
Formand, medlem af forretningsudvalget

Poul Schreiner Hansen, Skovrider, Det Classenske Fideiscommis.
Næstformand, medlem af forretningsudvalget.

Ole K. Larsen, Guldborgsund Kommune, byrådsmedlem

Poul Grinder-Hansen, Museumsinspektør, Nationalmuseet

Dennis Fridthjof, Guldborgsund kommune

Henrik Høegh, Viceborgmester i Lolland Kommune

Flemming Sørensen, Roskilde Universitets Center

Pia Bach, Områdeleder, Middelaldercentret
Medarbejderrepræsentant