Bestyrelsen

Michael Bang, Direktør, CELF
Formand, medlem af forretningsudvalget

Poul Schreiner Hansen, Skovrider, Det Classenske Fideicommis
Næstformand, medlem af forretningsudvalget

Ole K. Larsen, Guldborgsund Kommune, byrådsmedlem

Poul Grinder-Hansen, Museumsinspektør, Seniorforsker, Nationalmuseet

Dennis Fridthjof, Guldborgsund Kommune

Henrik Høegh, Viceborgmester, Lolland Kommune

Prof. Flemming Sørensen cand.scient.soc. & ph.d., Roskilde Universitet

Pia Bach, Områdeleder, Middelaldercentret
Medarbejderrepræsentant