Den magiske skov Rundvisning i Den Magiske Skov

Gør historie- og kristendomsundervisningen nærværende og tag med en af Sundkøbings borgere en tur i Middelaldercentrets magiske skov, hvor I kan møde varulve, vampyrer, lygtemænd og helhesten.

Få indsigt i middelalderens åndsverden, der bar præg af den katolske kirke, men også af ældre sagn og myter. Hør om helgener, helbredende amuletter, om gengangeren og gravsoen og find ud af, hvordan det hele hænger sammen. Hvad betød religion og overtro for middelalderens mennesker, hvordan forholdte man sig til livet og døden?

Tag på en tur i Den Magiske Skov – hvis I tør!

Tilbuddet egner sig til fagene historie, kristendom og samfundsfag og kan således også bruges tværfagligt.

Forløbet kan tilpasses 3.-9. Klasse.

Der er udarbejdet undervisningsmateriale, der kan bruges før og efter besøget på Middelaldercentret og derved give et kontinuerligt forløb. Materialet omhandler middelalderen generelt. Link til forberedelsesmateriale her

Praktisk information:

Pris: 80 kr./elev, 2 lærere gratis pr. klasse. Minimum 15 elever.

Booking: under “booking” eller til Tina Scheel: tina@middelaldercentret.dk eller tlf. 54 86 19 34

 

Titel Den Magiske Skov 3.-9. Klasse
Beskrivelse

Den Magiske Skov er en omvisning i middelalderens tro og overtro.

I begynder turen ved kirken, der er ved at blive opført i Sundkøbing. Her taler I om religionen i middelalderen og dens betydning.

Herfra går I til skoven, hvor fokus vil være på de mere overnaturlige væsener, men også på helgener og Gud, da disse ting er forbundet på forunderlig vis.

Den Magiske Skov er en udstilling, og der er derfor også skilte i skoven.

Efter omvisningen er nogle af eleverne med til at affyre bliderne – middelalderens store og imponerende kastemaskiner.

Klassen har mulighed for efter omvisning og blideskud, at fortsætte på egen hånd rundt i Sundkøbing, snakke med byens borgere og handlende og få et første håndsindtryk af livet i middelalderen. Her kan det være en god ide, at have forberedt nogle spørgsmål eller opgaver hjemmefra.

Der er udviklet et hæft til forberedelse ”Historien om middelalderen”.

Fælles mål

Historie:

Kompetencemål:
Kronologi og sammenhæng:
Via samtale med en af byens borgere får eleven indblik i det middelalderlige samfund, religion og overtro. Eleven kan, alt efter klassetrin, diskutere, reflektere og sammenligne den viden, eleven har modtaget under omvisningen og kan sætte ord på forskelle mellem dengang og nu.

Historiebrug: Historiske scenarier:
Eleven får i mødet med borgeren, der omviser samt resten af Sundkøbing, praktisk erfaring i historien. Eleven ser, føler og mærker historiens forandringer og levevilkår på egen krop og med alle sanser. Gennem oplevelserne kan eleven, alt efter klassetrin, fortælle, reflektere og diskutere forskelle, ligheder, samfundsændringer og normer.

Kristendomskundskab

Kompetencemål:
Bibelske fortællinger:
Alt efter klassetrin kan eleven genkende, diskutere og forholde sig til de bibelske fortællinger, de møder i rundvisningen.

Livsfilosofi og etik:
Eleven kan forholde sig til den livsfilosofi, han/hun møder i fortællingerne i Den Magiske Skov.

Kristendom:
Eleven får en grundigt indblik i den katolske tro, og kan alt efter klassetrin, diskutere, analysere og snakke om den katolske tros betydning før og nu.

Faglig læring

Eleven kan via oplevelser på egen hånd undersøge, diskutere og formidle budskaber ved brug af faglige ord og begreber.

Eleven får kendskab til tro og religion i en anden tid og kan via denne nye viden skabe en sammenhæng mellem fortid og nutid.

 

Øvrige læringsmål

 

Det er Middelaldercentrets mål, at fremme og udbrede kendskab og interesse for historien gennem scenarier, der sætte eleven i forbindelse med alle kroppens sanser og aktivere en nysgerrighed for læring og samfundsforståelse.