Teknologiparken Gå i Leonardo da Vincis fodspor

På baggrund af middelalderlige manualer og bøger, skrevet af datidens opfindere og ingeniører, har Middelaldercentret opført en teknologipark, hvor maskinerne er genskabt i fuld størrelse og kan ses og afprøves.

Maskinerne er opstillet efter tema: vand, krigsteknologi, løfte- og hejseteknikker og ”evolutionære vildskud”.

Besøg Teknologiparken med en af Sundkøbings borgere, der vil tage jer med på en tidsrejse og fortælle om de fantastiske opfindelser, man gjorde i middelalderen.

Forløbet er tværfagligt, men kan også benyttes selvstændigt i en række enkeltfag.

OBS: Idet maskinerne kan afprøves, understøtter tilbuddet kravet om 45 minutters motion og bevægelse i gennemsnit om dagen.

Denne omvisning egner sig også godt til gymnasier og ungdomsuddannelser.

Praktisk Info:
Pris: 1 time 80 kr./elev, 2 lærere gratis

Booking og spørgsmål: Bookning her på siden, spørgsmål til Tina Scheel: tina@middelaldercentret.dk eller 54 86 19 34

Titel Teknologiparken 5.-10. klasse
Beskrivelse

Vi ser på de forskellige opfindelser og taler om teknologi, opfindelser og udvikling i middelalderen og i dag.

Vi besøger de fire områder i parken – vandenergi, krigsmaskiner, løftemaskiner og de evolutionære vildskud. Undervejs taler vi om, hvordan disse maskiner var forgængere for kraner, elevatoren og flyvemaskinen!

Vi snakker om hvorfor nogle af maskinerne på ingen måde kan virke – og hvad er en evighedsmaskine egentlig? Vi afprøver ligeledes nogle af teknikerne og maskinerne og snakker om, hvorfor de virker/ikke virker.

Vi taler om energikilder – hvilke former var til rådighed i middelalderen og hvilke former har vi til rådighed nu.

Der er forslag til opgaver til før og efter jeres besøg på Middelaldercentret.

Fælles mål

Natur og teknologi

Kompetencemål:

Undersøgelse: 
Eleven kan vurdere produkter, danne hypoteser og diskutere forbedringer og muligheder. Eleven kan se sammenhængen mellem årsag og virkning.

Perspektivering:
Eleven kan relatere sin viden til omverden og lave perspektivering til fortid og nutid, nye og gamle energiformer, rige og fattige lande.

Kommunikation: 
Eleven kan sætte ord på egne undersøgelser og modeller.

Innovation og entreprenørskab:
Eleven får ideer til at opfinde og udvikle egne maskiner og får via undervisningen en forståelse for omverden, kultur og udvikling.

Historie

Kompetencemål:

Historiebrug:
Igennem det historiske scenarie, der er Sundkøbing og Teknologiparken, får eleven praktisk erfaring med hverdagen, livet og videnskaben i middelalderen Dette sker via samtaler med guiden, borgerne i Sundkøbing og ved at røre, se og lugte til middelalderen.

Eleven opnår forståelse for historien og samspillet mellem fortid og nutid.

Kronologi og sammenhæng:
Eleven kan sammenligne middelalderens videnskab og udvikling med nutidens og kan analysere og diskutere forskelle og ligheder fra en tidsperiode til en anden.

Kildearbejde:
Eleven kan ved hjælp af egne ord bruge en kildekritisk tilgang til det diskuterede emne og anvende faglige begreber i en diskussion og analyse.

Faglige læringsmål Eleven kan undersøge, diskutere og formidle budskaber ved brug af faglige ord og begreber samt sætte ord på kronologisk udvikling og historiebegrebet.
Øvrige læringsmål Det er Middelaldercentrets mål, at fremme og udbrede kendskab og interesse for historien gennem scenarier, der sætte eleven i forbindelse med alle kroppens sanser og aktivere en nysgerrighed for læring og samfundsforståelse.

Lærervejledning med forslag til undervisning før og efter besøget på Middelaldercentret: Lærervejledning (PDF)
Undervisningsmaterialet “Historien om middelalderen” (PDF)
Et hæfte med forslag til undervisning før, under og efter besøget i teknologiparken: “Middealdercentrets Teknologipark. Et hæfte til dig og din skole” Samt et hæfte, der fortæller om teknologiparken, teknologi og historie: “Teknologien og historien” (PDF)