VPAC

VPAC står for Videnspædagogisk Aktivitetscenter og indbefatter statsstøttede oplevelsescentre, hvor børn og voksne får viden og indsigt i natur, historie og videnskab gennem lærerige og udfordrende aktiviteter for alle sanser.

Videnspædagogiske aktivitetscentre er med sine formidlingsaktiviteter med til at bygge bro mellem forskning og undervisningssektoren og ”familien Danmark” i bred forstand.

Læring gennem aktiv deltagelse:
VPAC’erne rummer både udstillinger samt tilbyder en bred vifte af formidlingsaktiviteter af international standard. Aktiviteter, der bygger på børn og voksnes aktive deltagelse og på nye formidlingsteknikker. Dette gør formidlingen dynamisk, fremsynet og spændende.

Nye læringsformer – i tæt samspil med undervisningssektoren
En væsentlig del af aktiviteterne er målrettet undervisningen i grundskolen og ungdomsuddannelserne. Undervisningen foregår i et uformelt læringsmiljø – i tæt samspil med undervisningssektoren.

Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside