I dagene 2.-4.. juli sætter vi fokus på handel og skibe.
Den letteste måde at transportere store mængder varer i middelalderen var via vandvejen. Skibene var hurtigere end at trække ting på en vogn over land. Derfor fandtes der utallige små både og havne rundt om i hele landet.

Sundkøbing har også sin egen havn og en lille flåde af skibe. Det er købmandens skib, som han sejler til Lübeck med for at købe de varer man ikke kan få herhjemme, men også for at sælge de ting, vi nu engang kan producere i Danmark, som skind og heste.

Skibene bliver læsset og losset for varer og købmanden tager imod bestillinger fra byens håndværkere. Farveren har for eksempel brug for indigo til at farve den fine blå farve som købmandens kone er så glad for.

Ret til ændringer forbeholdes.